top of page
0E8F6307-AA77-4C17-8B0B-6195981862A1.JPG

ריוקיו קובודו

השימוש בכלי נשק עתיקים: "בו/קון", "סאי", "נונצ'אקו", "טונפה","קאמה" וכלי נשק נוספים.

לקראטה ולקובודו קיים עבר היסטורי ומעשי משותף, ולמעשה הם התפתחו בעבר במסגרת אחת לצרכי אבטחה ולחימה.
לארגון שימבוקאן קשר ישיר למקורות הקובודו באוקינאווה ומיומנות השימוש בכלי הנשק האוקינאוויים העתיקים נלמדת לעומק באופן מתודי.
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page