top of page

קורסים בהגנה עצמית

 

היכולת לתת מענה מהיר ואפקטיבי בתנאי אמת.
הקורסים בנויים מטכניקות פשוטות ובגישה תכליתית.

 

הקורסים ניתנים במספר מסגרות בהתאמה לצרכי המתרגלים/ת:
נשים, נוער ובוגרים. מקצועות ייעודיים וכן סדנאות הגנה עצמית לחברות, מוסדות וארגונים.
תחושת הבטחון העצמי צריכה לבוא מתוך יכולת אמיתית לתת מענה למצב ריאלי!

 

ללחימה מעשית בידיים ריקות והכנה לצבא

bottom of page