top of page

קורסים בהגנה עצמית

 

היכולת לתת מענה מהיר ואפקטיבי בתנאי אמת.
הקורסים בנויים מטכניקות פשוטות ובגישה תכליתית.

 

הקורסים ניתנים במספר מסגרות בהתאמה לצרכי המתרגלים/ת:
נשים, נוער ובוגרים. מקצועות ייעודיים וכן סדנאות הגנה עצמית לחברות, מוסדות וארגונים.
תחושת הבטחון העצמי צריכה לבוא מתוך יכולת אמיתית לתת מענה למצב ריאלי!

 

bottom of page