top of page
IMG_7341.JPG

מחקר התפתחות הקראטה

RAMR
Ryukyu Martial Arts Research

琉球武道研究

המחקר שלנו מתמקד בהתפתחות ההיסטורית והפרקטית של אמנויות הלחימה האוקינאוויות, הקראטה והקובודו. אנו מנסים להבין את אופי העברת הידע לאורך התקופות. לזהות צמתי התפתחות ושינויים חשובים ולמצוא תשובות ולנושאים דו -משמעיים. לחקור תהליכים ולמצוא מגמות ומסלולים חשובים של שינויים טכניים ותפישתיים, הנובעים מן השינויים בהסביבתיים, הצרכים והמטרות, במהלך התקופות השונות.

עם ידע והבנה מעמיקים של תהליכים אלו, נבין טוב יותר את אמנות הלחימה לעומקה ונוכל לעסוק בה ולפתחה באופן המתאים ביותר. הדבר חשוב להתפתחות תקינה ולמהות ההמשכיות של אמנות הלחימה.
כיווני המחקר העיקריים הם כיצד נראתה ריוקיו הקדומה וכיצד פותחה הלחימה העתיקה באיים.
  • Facebook

Karate Uchina-Di 沖縄手 - Okinawan Karate: An Exploration of its Origins and Evolution.

עבודת מחקר בת 10 שנים זכתה בתואר המכובד

"Writer of the year -2017".

ניתן למצוא את הספר גם בספרייה המחוזית של אוקינאווה ובספריית המוזיאון להיסטוריה ולאמנות של אוקינאווה:

Okinawa Prefectural Library.

 

The Okinawa Prefectural Museum & Art Museum.

Karate-Uchina-di.jpg
bottom of page